Historia wersji 2.0

 15 LUTEGO 2018:

– Blokady
Szybkie zakładanie blokad dla rezerwacji on-line na dowolnie wybrane pokoje i zakresy terminów. Przydatne w razie remontów, dla obiektów działających sezonowo oraz w wielu innych sytuacjach. Blokady są doskonale widoczne na grafiku, a jednocześnie wciąż pozwalają na ręczne dodawanie rezerwacji przez uprawnionych recepcjonistów.
– Channel manager; obsługa wielu lokalizacji
Jedna instancja PMS-a może obsłużyć więcej niż jedno ID obiektu w Booking.com. Zwiększony zakres działania przygotowuje również channel managera NFHotel do podobnego działania z innymi internetowymi kanałami dystrybucji, które w przyszłości będą zintegrowane z programem hotelowym.
– Załączanie dokumentów do e-maili
Załączniki do wiadomości e-mail wysyłanych z programu hotelowego. To wystawione do rezerwacji faktury, oraz druki. Istnieje opcja, aby rzeczone dokumenty dołączać automatycznie do określonych typów e-maili w NFHotel.
– Klucze do wykorzystania
Kolejne klucze do e-maili, wiadomości SMS oraz druków tworzonych w NFHotel. Nasz program hotelowy posiada już 75 tego rodzaju kluczy. Najważniejsze nowości to:

 • id rezerwacji booking
 • dynamicznie obliczany czas na wpłatę zadatku
 • kwota która pozostanie do zapłaty, jeśli zadatek zostanie wpłacony

– Nowa legenda kolorystyczna; rezerwacje z zadatkiem po terminie
Nowy typ koloru dla rezerwacji wyświetlanych na grafiku programu hotelowego. Rezerwacje z nieopłaconym w należnym terminie zadatkiem wyróżniają się teraz intensywną, jasnoczerwoną barwą. Rezerwacje bez wpłaconego zadatku, którym termin jeszcze nie minął, pozostają ciemnoczerwone.
– Narodowość klienta
Usprawnienie karty klienta w zakładce rezerwacji. Więcej narodowości możliwych do przypisania klientowi, również te spoza grona oznaczonych przy konfiguracji jako podstawowe. Przypisanie domyślnego języka angielskiego do powiadomień dla klientów o narodowości innej niż jedna z podstawowych.
– Mobilne e-maile
Zmieniony sposób wyświetlania e-maili przed wysyłką w wersji mobilnej programu hotelowego. Zwiększenie przejrzystości responsywnego okienka.
– Termin zadatku dla rezerwacji on-line
Ustalanie terminu na wpłatę zadatku dla rezerwacji z booking engine’u NFHotel z poziomu panelu konfiguracyjnego programu hotelowego.

 30 STYCZNIA 2018:

– Druki dokumentów dla rezerwacji
Funkcja generowania dowolnie ukształtowanych druków hotelowych z danymi rezerwacji, osoby rezerwującej itd. W branży hotelarskiej dość powszechnie papierową formę mają między innymi:

 • Karta pobytu
 • Voucher
 • Regulamin
 • i inne

Kreator druków NFHotel pozwala na ich tworzenie bez znajomości html-a, css-a. Schemat działania programu hotelowego jest tutaj praktycznie identyczny jak w szablonach e-maili i SMS-ów – opiera się na kluczach.
– Wysyłka sms
Ulepszenie dla wiadomości tekstowych z programu. Do wysłania SMS-ów dla klienta nie potrzeba już wypełnionego pola na adres e-mail osoby rezerwującej.
– Klucze dla wiadomości e-mail, sms, drukach
Poszerzona lista kluczy pozwalających na automatyczne generowanie e-maili, SMS-ów oraz druków hotelowych na podstawie danych wprowadzonych do programu hotelowego. Aktualnie w NFHotel działa blisko 70 takich kluczy, odwołujących się do wszelkich danych na temat klienta, informacji o obiekcie, statusu konkretnej rezerwacji itd.
– Filtr standardów pokoi na grafiku
Opcja wyświetlenia na grafiku pokoi wyłącznie z wybranego standardu.
– Kolejność grup pokoi na grafiku
Możliwość prostej, szybkiej zmiany kolejności wyświetlania grup pokoi na grafiku.
– Informacja o braku wystarczającej ilości miejsc w pokoju przy przenoszeniu
Oznaczenie braku łóżka w pokoju dla poszczególnych uczestników po przeniesieniu danej rezerwacji. Program wyraźnie pokazuje użytkownikowi, kiedy edytowana rezerwacja trafia do pokoju ze zbyt małą liczbą łóżek.

 21 GRUDNIA 2017:

– Zmiana sposobu pobierania rezerwacji z Booking.com
Skrócenie czasu pobrania nowej rezerwacji na grafik NFHotel do ok. 8-15 sekund od chwili jej potwierdzenia przez klienta w Booking.com
– Standard OTA
Wdrożenie standardów OTA dla komunikacji z portalami rezerwacyjnymi. Szybsza wymiana informacji pomiędzy programem hotelowym a zintegrowanymi serwisami wykorzystującymi tego rodzaju sposoby przesyłania danych. Otwiera to również drogę do sprawniejszego integrowania nowych kanałów internetowej dystrybucji z NFHotel.

 15 GRUDNIA 2017:

– Kreator rezerwacji
Uproszczony, szybki moduł rezerwacji dla recepcjonisty. Automatyczne wyszukiwanie wolnych pokoi dla podanego terminu oraz liczby i wieku zainteresowanych pobytem turystów, wraz z dynamicznie przeliczanymi cenami.
– Usługi na fakturze
Tworząc fakturę można zaciągnąć każdą usługę, jaka została zawczasu wprowadzona do programu hotelowego przez panel administracyjny NFHotel. Dzięki temu dane takie jak numer PKWiU czy wysokość stawki VAT wprowadzane są na fakturę automatycznie, wraz z dodaniem usługi. Pozwala to także na szybsze przeliczanie wszelkich kwot do poszczególnych rubryk.
– Przycisk HOME na liście miesięcy
Szybki powrót do startowej daty kalendarza. Jedno kliknięcie zamiast żmudnego scrollowania.
– Sklep
Przebudowany moduł sklepu, pozwalający na dodawanie kolejnych zakupów dokonywanych przez klientów w obiekcie z poziomu okienka rezerwacji programu hotelowego. Dostępne produkty można grupować i tworzyć całe kategorie: gastronomia, SPA etc. Zakładka “Sklep” pozostaje niewidoczna w okienku rezerwacji, jeśli w panelu administracyjnym NFHotel nie ma zapisanego ani jednego produktu.

 15 LISTOPADA 2017:

– Grupowanie sezonów w cenniku
Pozwala na przyporządkowanie wielu różnych, dowolnych terminów do jednej grupy cenowej. Na przykład – grupa SEZON WYSOKI, zawierająca w sobie:

 • Wielkanoc
 • Majówkę
 • Boże Narodzenie
 • Sylwestra

… będzie miała takie same ceny. Na święta, długi weekend majowy i okres sylwestrowy obowiązywać będzie cennik SEZONU WYSOKIEGO. Wystarczy edytowanie cen konkretnej grupy, aby ekspresowo zmienić cennik dla kilku sezonów jednocześnie.
– Powiadomienia SMS dla klientów
Wysyłanie z programu wiadomości tekstowych na telefon osoby rezerwującej. Gotowe szablony SMS-ów do rezerwacji np: Potwierdzamy rezerwację nr 22/11/2017 dla Adam Nowak w terminie 22.12.2017 do 27.12.2017 w NFHotelu. Pozdrawiamy i do zobaczenia.
Podobnie jak w e-mailach, szablony SMS-owe bazują na personalizujących treść kluczach. Jest opcja edytowania wygenerowanej automatycznie wiadomości przed wysłaniem SMS-a.
System należności/punktów na SMS-y wysyłane z NFHotel pozostaje w trakcie opracowywania. Tymczasowo są bezpłatne.
– Usuwanie faktur
Możliwość usunięcia z programu ostatniej wystawionej faktury. Praktyczna na wypadek szeroko rozumianych wypadków losowych. NFHotel pozwala usunąć więcej niż jedną fakturę – ale tylko pojedynczo, w kolejności ich wystawienia. To niezbędne zabezpieczenie przeciw zgubnemu zamieszaniu w numeracji kolejnych faktur.